torsdag 15 oktober 2009

kubism - parafraser och stilleben

i två veckor har konstettan arbetat med kubismen, och trängt in i kubisternas sätt att tänka. förts genom att göra parafraser på picassos epokgörande "flickorna i avignon" och sedan genom att måla egna kubistiska stilleben. här är några resultat av dessa övningar som nu visas i vårt galleri:

ett par exempel på parafraser:
och två stilleben:

krokiteckning ur olika perspektiv

i dag tecknade vi kroki ur olika perspektiv:

grodperspektiv:


fågelperspektiv:
sedan såg vi på varandras teckningar och diskuterade...