fredag 3 september 2010

impressionism!

denna vecka har det varit full fart i ateljén, uppgiften var att - efter en introduktion till impressionismen - måla av en impressionistisk målning för att verkligen förstå hur dom arbetade med färgen och ljuset.

vi har också hunnit med ett besök på Nationalmuseum, där
Monica visade bland annat de impressionistiska målningarna...

t ex denna; "Utsikt över havet" av Claude Monet.

På eftermiddagen gick vi på Kulturhuset, dels för att se huset med det utmärkta biblioteket, där det finns ett stort utbud av konstböcker, dels för att se utställningar. Konst1+2 fick också en skrivuppgift för att reflektera över besöket där.