tisdag 28 augusti 2012

ny termin nya människor nya idéer ny konst

första dagen på det nya läsåret kastade vi oss ut på vår "konstkoloni"/colony of art, en slags koloniområde där det i stället för att odlas rödbetor och potatis växer fram konstverk av olika slag. nu har konstlinjen satt sina spår där:
först gällde det att hitta en plats...
villkoren var att arbeta med material från platsen + närområdet, utgångspunkten var att försöka komma tillbaka till ett lekfullt förhållningssätt som man kanske hade när man var barn och skapade utan alltför mycket tanke på resultatet, utan att skapandet var en del av leken.

andra dagen hade vi genomgång av allas verk; hur hade det varit att jobba på det här sättet, fanns det någon tanke bakom verket, diskussioner om färger som plötsligt framträder och om ursprungliga kulturer och former...