måndag 24 januari 2011

postmodernism

nu har vi två veckor på oss att gå in i postmodernismen, herman hallonsten föreläste för oss idag och introducerade postmodernismen med hjälp av exempel från samhällsutvecklingen, litteraturen och konsten. vi fick en hel del namn och begrepp att ta till oss; kritik, skepsis, diskurs, paradigm, hannah arendt, ecce homo, gunnar ekelöf, himmel över berlin etc...

streetart-landart-relationell konst

dagens genomgång av förra veckans uppgift ledde till en hel del spännande diskussioner om konstnärsrollen, samhällsordning och egoism när det gällde det relationella verket:
och en del andra diskussioner om meningsfullhet/lek och galenskap/närhet och en del annat...
som till exempel busshållplatsers utformande, och blommors symbolik:

här författas det egoistiska manifestet:

här är det relationella konstverket i sin realiserande fas...

alla kunde fotograferas genom spegeln med sin egen ism på skylten...