tisdag 7 september 2010

cezanne utomhus

veckans uppgift är att måla landskap utomhus i cezannes anda, han räknas ju till postimpressionisterna (efter impressionisterna) och förebådar kubismen som vi ska
arbeta med om ett par veckor.
..