onsdag 25 augusti 2010

nu börjar det!

nu är vi igång med ny termin och nya deltagare... denna första vecka har vi bland annat arbetat med jordkonst i skogen uppgiften var att hitta en plats man trivs på, och sedan utifrån de material som finns på platsen börja skapa något. det handlar om att hitta tillbaka till känslan av lek från när man var barn. vi pratade om sambandet mellan lek och konst, som också beskrivits så här av anna odell i en intervju: "För mig har alltid lek och konst hängt samman. Nu menar jag inte att konsten är en lek, utan ett jobb. Men konsten är ett sätt att förhålla sig till livet som liknar leken. Fantasin spelar en viktig roll, och att låta fantasin ta plats och vara fri. Den friheten finns inom konsten. När jag kom upp i tonåren och man skulle sluta leka så var det en katastrof för mig. Det var en skräck när jag började inse att mina vänner plötsligt tyckte att det var löjligt att leka. När jag nådde den åldern att det inte gick att leka längre… och jag ännu inte hade funnit konsten, så var det som att leva i ett vakuum. Jag visste inte hur jag skulle finnas till."
det byggdes kojor, världar och figurer av olika slag. när vi sedan gick runt och tittade på allas byggen det var roligt att höra alla berätta om hur de hade tänkt - eller inte tänkt.
..







vi har också besökt moderna museet tillsammans med krefo (skolans fotolinje), och fått en visning av de fasta samlingarna, där vi lärde oss en del nytt om sigrid hjertens målning den röda rullgardinen bland annat. alla i konstettan och konsttvåan fick också i uppgift att välja ett specifikt konstverk att skriva om utifrån frågorna; vad ser jag? vad känner jag? vad tänker jag? sedan var vi på fotografiska och såg utställningar med annie liebowitz, anders petersen och lennart nilsson. puh! en intensiv men intressant dag.