måndag 11 november 2013

genomgång av bauhausuppgiften - modeller och skisser

Utifrån en viss plats har grupperna arbetat med olika sätt att förändra platsen, genom att skissa på förslag till rena ombyggnader, eller genom att t ex skissa på nya möbler utifrån denna plats.